Anita Luys - ALvoet
Ringlaan 5 - 3950 Kaulille
 ​+32/(0)11/62.13.49

STER-Voetreflexzone Therapie

BASIS :
STER-Voetreflexzone Therapie is een zachte vorm van drukpuntmassage onder de voeten, waarbij gevoel en intuïtie van de behandelaar bijzonder belangrijk zijn.

De letters  "STER" staan voor : Stimuleren - Toevoegen - Energie - Reguleren. 

Drukpuntmassage onder de voet werd al zo'n vijfduizend jaar geleden door de Chinezen toegepast. Inscripties in de piramides laten zien dat deze techniek ook al in de tijd van de piramidebouwers werd gebruikt. Drukpuntmassage is een tijdlang "vergeten" geweest, maar in het begin van deze eeuw herontdekten enkele Amerikaanse artsen  de voetreflexzone therapie en het nut daarvan  "opnieuw". 

Door een jarenlange zeer intensieve samenwerking met een "medium" is er een stelsel van systemen onder en ook op de beide voeten weergegeven dat leidt tot een zeer snel effect waarin altijd verlichting en een gevoel van ontspanning verkregen wordt bij toepassing van deze methode. 

Meer informatie over deze therapie zie de boeken:  
- "Je voeten, je leven" dl 1 ISBN 90-325-0853-9 Auteur Rob Geijssen (enkel 2e hands) 
- "Je voeten, je leven" dl 2 ISBN 90-325-0692-7 Auteur Rob Geijssen (enkel 2e hands) 
- "Je voeten, een Medium" ISBN 978-94-6176-784-4 Auteur Rob Geijssen 

DOELSTELLING :
De doelstelling van de STER-Voetreflexzone Therapie  is het brengen van ontspanning in het hele organisme, waardoor het lichaam zich openstelt voor een behandeling. Tijdens een behandeling stemmen we systemen op elkaar af en zorgen we voor een goede verdeling en regulatie van "energie". Blokkades worden opgeheven, klachten verminderen of verdwijnen zelfs helemaal. 

BEHANDELMETHODE :
De wijze van behandelen heeft veel overeenkomsten met de reguliere voetreflextherapie, maar er zijn toch ook duidelijke verschillen. Bij de reguliere methode tast men de voet af met een stevige tot ook wel pijnlijke druk. Op deze manier tracht men bij de cliënt een reflex op te wekken die dan een blokkade weergeeft.  Bij de STER-Voetreflexzone Therapie is de druk die wordt uitgeoefend heel zacht. De bedoeling is dat, waar zich een storing of blokkade bevindt, een prikkel wordt waargenomen door de therapeut.

Dit is verschillend aan de andere vormen van voetreflextherapie: de therapeut neemt de prikkel waar en niet de cliënt.  Ook de ligging van de punten volgens de reguliere voetreflextherapie is nogal verschillend met die van de STER-Voetreflexzone Therapie. Dat verschillende vormen van voetreflextherapieën toch allemaal een resultaat hebben komt simpel door het feit dat alle meridianen kruisen en dus elkaar beïnvloeden.

De tijdsduur van een behandeling via het systeem van de STER-Voetreflexzone Therapie is over het algemeen kort, maar het effect is vrijwel direct te merken. Het is bovenal een energetische en holistische therapie en gericht op het gehele organisme. 

Door het overbrengen van goede energie vanuit je eigen krachtveld is een ieder in staat om pijn en lijden bij zijn medemens te verlichten of weg te halen. 

"DOE EENS WAT UIT JE GEVOEL, MET ZACHTHEID HEELT BETER"

Wil je zelf je balans behouden of terug in balans geraken ? Laat de STER-Voetreflexzone Therapie je daarbij helpen !

Of wil je deze mooie methode zelf leren toepassen ?  DAT KAN !  Tijdens een basisopleiding wordt deze boeiende materie je stap voor stap aangereikt. 


DISCLAIMER :
STER-Voetreflexzone Therapie kan ondersteunend werken in combinatie met andere therapieën, maar kan geen noodzakelijke medische handelingen vervangen. Iemand die ziek is of zich ziek voelt moet allereerst naar zijn/haar huisarts gaan.